stanowisko produkcyjne

Bezpieczna praca w firmie produkcyjnej

Dla każdej firmy produkcyjnej odpowiedni poziom BHP jest niezwykle istotny. Pracownicy, których zatrudniasz na stanowiskach produkcyjnych, bardziej są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa aniżeli pracownicy biurowi. Wynika to z faktu, iż mają oni do czynienia z różnymi urządzeniami, maszynami i narzędziami. Co musisz zrobić, aby praca była bezpieczna i higieniczna? Jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać twoich pracowników? Zobaczmy.

Zagrożenia na stanowiskach produkcyjnych

Nie ma znaczenia, jaki asortyment produkujesz (np. elementy motoryzacyjne, elektroniczne, czy też produkty spożywcze), każde stanowisko pracownika produkcyjnego powinno być jak najbardziej zabezpieczone przed niepożądanymi zdarzeniami. Operator obsługujący linię produkcyjną narażony jest na szereg czynników zagrażających zdrowiu i życiu. Do jednych z zagrożeń należy obsługa maszyn i urządzeń, gdzie ostre i ruchome elementy urządzenia oraz nienależycie stosowanie instrukcji może doprowadzić do skaleczeń, oraz rozcięć. Obsługa niesprawnej maszyny może doprowadzić do porażenia prądem, a co za tym idzie trwałego kalectwa, a nawet śmierci, dlatego pilnuj, aby urządzenia były regularnie poddawane kontroli. Do częstych wypadków dochodzi również na schodach. Brak zainstalowanych poręczy lub nietrzymanie się ich podczas schodzenia i wchodzenia może spowodować obrażenia nie tylko kończyn, ale całego ciała. Upadek na niższy poziom może dotyczyć nie tylko personel produkcyjny, ale również pracowników biurowych. To tylko część zagrożeń, jakie mogą spotkać twoich pracowników. Pamiętaj, że odpowiednia profilaktyka to zdrowie twoich pracowników.

Sposoby ograniczania zagrożeń w miejscu pracy

Sposoby ograniczania zagrożeń w danym miejscu pracy to zostały narzucone przez różne przepisy m.in. Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy nakładają na ciebie szereg obowiązków. Do ciebie należy przeprowadzanie regularnych szkoleń w zakresie BHP, sporządzania ocen ryzyka zawodowego, dostarczenie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz zabezpieczenie każdego stanowiska w instrukcje BHP. Instrukcje te znajdziesz na https://allebhp.pl. Miej na uwadze fakt, że dokumentacja ta powinna składać się z: ogólnych instrukcji BHP, instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń. Ze względu na to, że dokumenty te powinny być zrozumiałe, rzetelne, merytoryczne i czytelne, zaleca się, aby były one sporządzone przez specjalistów BHP.