kurs na prawo jazdy

Jak przebiega kurs prawa jazdy?

Wiele osób, które ukończyły 18 rok życia, marzy o tym, aby zapisać się na kurs nauki jazdy, zdać egzaminy i uzyskać dokument uprawniający do samodzielnego przemieszczania się samochodem po drogach. Sam egzamin państwowy jest łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu, jednak i tak nie każdy radzi sobie z jego zdaniem. Zdaniem specjalistów kluczowy jest wybór odpowiedniej szkoły jazdy. 

Co musi zrobić kandydat na kierowcę?

Na wstępie warto zaznaczyć, że osoba, która chce uzyskać prawo jazdy może zapisać się do dowolnej szkoły nauki jazdy w kraju, ponadto może także zdać egzamin w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym. 

Zanim jednak ktoś zapisze się do OSK, powinien przejść obowiązkowe badania lekarskie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ lekarz musi określić, czy dana osoba jest zdolna do prowadzenia pojazdów. 

Następnym krokiem jest założenie specjalnego profilu kierowcy, który jest niezbędny do rozpoczęcia nauki w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Sam kurs składa się z 30 godzin teoretycznych, w trakcie których kursant zapozna się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przepisów ruchu drogowego, a także z 30 godzin zajęć praktycznych. Nauka jazdy uwzględnia jazdę poza obszarem zabudowanym, a także na drogach ekspresowych, gdzie dopuszczalna jest większa prędkość. Wiele ciekawych informacji na temat kursu na prawo jazdy można znaleźć na stronie: http://mach.waw.pl/

Droga do otrzymania prawa jazdy 

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych kursant musi pozytywnie zaliczyć egzamin wewnętrzny, aby móc przystąpić do egzaminu państwowego w wybranym WORDzie. Jest to uwarunkowane przepisami. 

Po spełnieniu wszelkich wymogów można złożyć w WORDzie wymagane dokumenty takie jak: orzeczenia lekarskie, dowód opłaty, fotografię oraz zaświadczenie lekarskie, wtedy też należy ustalić datę egzaminu teoretycznego. Składa się on z 18 pytań typu ABC. Jego zdanie pozwala na przystąpienie do egzaminu praktycznego. Aby go zdać należy wykonać określone zadania na placu manewrowym oraz wykazać się umiejętnością jazdy po drogach miasta. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można otrzymać w urzędzie uprawniony dokument.