Kiedy wykonujemy pomiary elektryczne?

W obecnych czasach człowiek, jako istota żyjąca osiągnął bardzo dużo w zapewnieniu sobie komfortowej codzienności. Dzisiaj pralka, lodówka, odkurzacz nie są niczym nadzwyczajnym i stanowią podstawowe wyposażenie domu. Coraz częściej pojawiają się tam również ekspres do kawy, toster czy zmywarka. Jak tu się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że elektryczność jest jednym z największych wynalazków człowieka. Dzisiaj każde mieszkanie posiada instalacje elektryczną, dzięki której możemy bardzo wygodnie żyć korzystając ze sprzętów zasilanych prądem. Żeby jednak cieszyć się bezpieczeństwem w ich korzystaniu warto zadbać o regularne przeglądy instalacji elektrycznych, zarówno przed oddaniem budynku do użytkowania, jak i w trakcie. Taki obowiązek jest określony w prawie budowlanym i spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków, dlatego ich rolą jest co pięć lat sprowadzenie profesjonalisty, który dokona technicznego przeglądu instalacji elektrycznej.

Jakie pomiary elektryczne należy wykonać w mieszkaniu?

Po ogólnym obejrzeniu instalacji przez profesjonalistę należy wykonać tzw. pomiar RISO, czyli pomiar rezystancji izolacji. Mówi on nam o stanie izolacji przewodów w instalacji. Jeżeli jest wykonywany regularnie pozwala ocenić czy z czasem nie dochodzi do destrukcji i czy można z instalacji bezpiecznie korzystać. Kolejny pomiar to pomiar wyłączników RCD, inaczej mówiąc „różnicówek”. Oczywiście każdy z wyłączników należy dokładnie obejrzeć, sprawdzić właściwy wybór i zrobić test. Jeśli przycisk nie działa, trzeba go niezwłocznie wymienić. Kolejny krok to pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych w układzie TT, gdzie określa się napięcie dotykowe. Przejdźmy do następnego pomiaru, który należy wykonać. Jest to pomiar impedancji pętli zwarcia, czyli po prostu wyznaczamy prąd, który płynie między przewodami w przypadku zwarcia. W tym przypadku ważne jest sprawdzenie doboru zabezpieczeń. Każdy element instalacji jest sprawdzany i oceniany przez fachowca. Ostatni pomiar, który należy wykonać, to pomiar rezystancji uziemienia, żeby sprawdzić prawidłowe działanie ograniczników przepięć. Jak widać pomiary te tworzą spójną całość i nie można pozwalać sobie na pominięcie choćby jednego. Warto wiedzieć, że po każdej takiej kontroli obowiązkiem osoby wykonującej jest wypełnienie specjalnego protokołu, gdzie poza wynikami znajdziemy informacje o użytym sprzęcie pomiarowym, numer świadectwa kwalifikacyjnego, dane zleceniodawcy i budynku. Są to niezmiernie ważne informacje, które mogą przydać się w przypadku następnych przeglądów, a poza tym są dowodem na to, że możemy bezpiecznie korzystać z instalacji elektrycznej lub wymaga ona naprawy czy konserwacji.

Przez kogo może być wykonany przegląd elektryczny.

Nie trzeba przekonywać, że przegląd instalacji elektrycznej jest bardzo ważny i musi być wykonany przez osobę posiadającą do tego kwalifikacje. Osoby, które mają uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej oraz takie, które posiadają specjalistyczne zaświadczenia kwalifikacyjne mogą takie przeglądy wykonywać. Podobnie jest z tymi, którzy są zatrudnieni w budownictwie na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Podsumowanie.

W codziennym życiu niejednokrotnie przestajemy zwracać uwagę na rzeczy, których jeszcze nasi rodzice nie mogli z taką swobodą używać. Warto to docenić i zadbać, żeby ich użytkowanie było bezpieczne. Dlatego tak ważne są regularne przeglądy instalacji elektrycznej.