Co to jest ADR? Jakie materiały niebezpieczne wyróżniamy?

Każdego dnia na terenie Polski przewozi się niebezpieczne materiały, które stwarzają zagrożenie nie tylko dla transportujących je kierowców, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego, ludzi oraz zwierząt znajdujących się w niewielkiej odległości od ładunku. Z tego powodu, coraz bardziej atrakcyjnym pracownikiem w branży transportowej jest kierowca posiadający uprawnienia ADR. Jakie materiały niebezpieczne określają przepisy międzynarodowe? Co to jest ADR?

ADR – co to jest?

Aby podnieść kwalifikacje kierowców trudniących się transportowaniem ładunków niebezpiecznych, warto skorzystać z kursu ADR np. na terenie Łodzi. Jakie są inne korzyści posiadania takiego szkolenia? Dzięki kursowi pracownik może:

– stać się bardziej pożądany na rynku pracy,

– nabyć nowe uprawnienia, które przydadzą się nie tylko na terenie Polski, lecz również Europy,

– zdobyć lepszą pracę,

– zwiększyć swoje zarobki.

Czym właściwie jest ADR?

Chyba większość z nas zetknęła się, chociaż raz w życiu ze słowem ADR. Co ono jednak oznacza?

ADR wywodzi się z języka francuskiego (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), a oznacza międzynarodową konwencję odnoszącą się do przewozu ładunków oraz towarów sklasyfikowanych, jako niebezpieczne. Europejska umowa została spisana w Genewie w 1957 roku w języku angielskim i francuskim, a następnie podpisana przez 9 krajów. Obecnie obowiązuje w przeszło 40 państwach. Konwencja aktualizowana jest, co dwa lata. Zgodnie z jej wymaganiami jedynie wykwalifikowani kierowcy, którzy ukończyli kurs ADR, mogą przewozić ładunki niebezpieczne.

Dokument ADR złożony jest z dwóch załączników – A oraz B, które regulują warunki transportowania materiałów uznawanych za niebezpieczne. Pierwszy z nich precyzyjnie określa 13 klas ładunków ustalonych z uwagi na stopień stwarzanego przez nie zagrożenia. Drugi natomiast specyfikuje poszczególne procedury dotyczące środków transportu (obowiązujące wymagania konstrukcyjne pojazdów), dokumentacji, wyposażenia oraz członków pojazdu.

Podział materiałów niebezpiecznych

W oparciu o załącznik A umowy ADR, materiały zagrażające zdrowiu i życiu kierowców, zostały sklasyfikowane następująco:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe – grożące pożarem, wybuchem masowym i nie na skalę masową, rozrzutem, niewrażliwe oraz mało wrażliwe.

2. Gazy – palne, niepalne, trujące oraz nietrujące.

3. Materiały ciekłe zapalne.

4. Materiały stałe zapalne, samoreaktywne, polimeryzujące, wybuchowe.

5. Materiały samozapalne.

6. Materiały, które po zetknięciu z wodą wytwarzają gazy palne.

7. Materiały utleniające.

8. Nadtlenki organiczne.

9. Materiały trujące.

10. Materiały zakaźne.

11. Materiały promieniotwórcze.

12. Materiały żrące.

13. Inne materiały i przedmioty uznawane za niebezpieczne.